Thank you for smoking!

Rök! säger tobaksbolagen.

Filmen för år 2005 blev Thank You for Smoking, en komedi som handlar om en lobbyist för amerikanska tobaksindustrin som har ett hyfsat halt munläder. Det finns inget såsigt moraliserande budskap som man måste smälta utan det är helt enkelt en rolig film. Men man kan nog säga att det som blir kontentan ändå är att det är den liberala amerikanska friheten att själv välja att förstöra sin kropp som är det bästa förhållningssättet. Problemet är ju hur man ska garantera att detta fria val görs med ett upplyst sinne där man är medveten om samtliga fördelar och nackdelar? Jag vågar mig på att misstänka att, precis som i filmen, så är tobaksbolagens representanter inte helt villiga att lyssna till vetenskapen och förorda försiktighetsprincipen i de fall där man inte har några definitiva resultat.

Jeje, rolig film hursomhelst. En fyra!

Jag säger: 4/5
M säger: 3/5

Kommentarer är avstängda.