Fablernas värld

Man kan lära sig otroligt mycket av gamla fabler!

Broder och syster.watch full film Baywatch online

En fader hade en liten flicka, som var mycket ful, och en liten gosse, som var riktigt vacker. Det hände en dag, att de funno en spegel, som låg på en af moderns stolar, och speglade sig däri. Gossen började skryta öfver, att han var så vacker. Systern blef misslynt och kunde ej fördraga broderns lekfulla beröm öfver sitt utseende, utan tog saken så häftigt åt sig, som om han gjort henne en verklig oförrätt. Hon ville därför hämnas och sprang till fadern samt anklagade brodern för, att han, som var gosse, sett sig i en spegel, som endast bör nyttjas af fruntimmer. Fadern omfamnade dem bägge två, kysste dem, och visade dem båda sin faderliga ömhet: ”Jag önskar”, sade han till dem, ”att i alla dagar skåden eder i spegeln! — Du min son, på det att du icke må förnedra ditt vackra utseende genom ett lastbart lefnadssätts fulhet och regellöshet; och du min dotter, på det att du må skyla ditt anletes fulhet genom dina seders och ditt lefvernes renhet.”

Kommentarer är avstängda.